साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को प्रवर्द्धनका लागि सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने कार्यजिम्मेवारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै, ७५३))

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६ पौष १३ गते आइतबार १५:४३:०० बजे

नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को प्रवर्द्धनका लागि सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने कार्यजिम्मेवारी सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन