साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

नमूना यूवा संसदको अभ्यास सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६ फाल्गुण ६ गते मंगलबार १३:०१:२५ बजे

नमूना यूवा संसदको अभ्यास सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन