साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

राष्ट्रिय तथ्यगत विवरणमा तथ्याङ्क प्रविष्ट (Data Entry) गर्ने सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै, स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६ फाल्गुण ७ गते बुधबार १२:४६:१४ बजे

राष्ट्रिय तथ्यगत विवरणमा तथ्याङ्क प्रविष्ट (Data Entry) गर्ने सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै, स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन