साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्राविधिक २ (दुई) ग्रेडको कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लखित तह / निकाय सबै)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७६ फाल्गुण ७ गते बुधबार १६:३२:५९ बजे

प्राविधिक २ (दुई) ग्रेडको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।(मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सबै, स्थानीय तह सबै, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ललितपुर, स्थानीय विकास विभाग पुल्चोक)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन