साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

आ.ब २०७६/०७७ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै ।)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६ चैत्र ७ गते शुक्रबार १५:०९:५७ बजे

आ.ब २०७६/०७७ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै ।)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन