साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

नगर/ गाउँ सभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ असार १५ गते शुक्रबार १२:१२:०० बजे

नगर/ गाउँ सभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन