साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सशर्त अनुदानको रकम कार्यान्वयन एवं खर्च गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

अन्य निकाय २०७७ बैशाख ३१ गते बुधबार १०:२१:२८ बजे

सशर्त अनुदानको रकम कार्यान्वयन एवं खर्च गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

श्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मिति २०७७।०१।३० को पत्र आवश्यक जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि प्रेषित गरिएको छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन