साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रबर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारी संस्थामा विकास गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु, गरिवी निवारण कोषका कार्यक्रम लागू भएका सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७ जेठ २० गते मंगलबार १५:०६:५२ बजे

गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रबर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारी संस्थामा विकास गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु, गरिवी निवारण कोषका कार्यक्रम लागू भएका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन