साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

आ.ब.२०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७ जेठ २३ गते शुक्रबार १६:५७:३२ बजे

आ.ब.२०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन