साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकको थप तलव भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा । (कार्यक्रम लागुभएका स्थानीय तहहरु सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७ असार २५ गते बिहीबार १६:०६:०८ बजे

कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकको थप तलव भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा । (कार्यक्रम लागुभएका स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन