हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा । (गाउँपालिका तथा नगरपालिका सबै)

अन्य निकाय २०७७ श्रावण १३ गते मंगलबार १५:३४:५४ बजे

प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा । (गाउँपालिका तथा नगरपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा । (गाउँपालिका तथा नगरपालिका सबै) २०७७ श्रावण १३ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन