साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

राय/प्रतिक्रया/सुझाव सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह सबै)

अन्य निकाय २०७७ भाद्र ३१ गते बुधबार १५:४५:०० बजे

श्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको च.न‌ं. २०७७/७८ बा.श्र.नि.व्य.सु.७ मिति २०७७।५।२४ को पत्रबाट अनुरोध भई आए बमोजिम ।

राय/प्रतिक्रया/सुझाव सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन