हाईलाईट:
/ प्रेस विज्ञप्ति

माननीय मन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य स्थिति बारेको प्रेस विज्ञप्ती

मन्त्रालय २०७७ आश्विन २७ गते मंगलबार १५:१६:३७ बजे

माननीय मन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य स्थिति बारेको प्रेस विज्ञप्ती

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. माननीय मन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य स्थिति बारेको प्रेस विज्ञप्ती २०७७ आश्विन २७ गते मंगलबार

थप प्रेस विज्ञप्ति