साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कोभिड-१९ संक्रमण भएका कर्मचारीहरुको बिदा तथा आलोपालो सम्बन्धी परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७ मंसिर २२ गते सोमबार ११:५९:३७ बजे

कोभिड-१९ संक्रमण भएका कर्मचारीहरुको बिदा तथा आलोपालो सम्बन्धी परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन