साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने समबन्धी मापदण्ड, २०७७ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७ पौष २७ गते सोमबार १४:००:१४ बजे

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने समबन्धी मापदण्ड, २०७७ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन