साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ सूचना/समाचार

नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिवहरूको सरुवा, पदस्थापना तथा कामकाजमा खटाइएको विवरण

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७७ माघ २२ गते बिहीबार १९:०८:३२ बजे

नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिवहरूको सरुवा, पदस्थापना तथा कामकाजमा खटाइएको विवरण

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार