साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

Online प्रगति समीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु, स्थानीय तह सबै, कर्णाली प्रदेश)

सङ्घीय मामिला शाखा २०७७ फाल्गुण ७ गते शुक्रबार ११:४४:४५ बजे

Online प्रगति समीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु, स्थानीय तह सबै, कर्णाली प्रदेश)

विस्तृत विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन