हाईलाईट:
/ प्रेस विज्ञप्ति

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोट

सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७७ चैत्र १ गते आइतबार १९:५१:०८ बजे

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोट

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोट २०७७ चैत्र १ गते आइतबार

थप प्रेस विज्ञप्ति