साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

वैदेशिक अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन तथा विदा सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय सबै, श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै प्रदेश)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८ बैशाख १६ गते बिहीबार १२:४५:४७ बजे

वैदेशिक अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन तथा विदा सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय सबै, श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै प्रदेश)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन