साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कोरोना (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह ७५३ सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८ बैशाख २२ गते बुधबार १५:०७:२९ बजे

कोरोना (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह ७५३ सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन