छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

गाउँ / नगरसभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (गाउँपालिका सबै / नगरपालिका सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८ असार १० गते बिहीबार १५:३०:४८ बजे

गाउँ / नगरसभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (गाउँपालिका सबै / नगरपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन