छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ परिपत्र/निर्देशन

आ.ब. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका) सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८ असार २८ गते सोमबार १३:४७:५७ बजे

आ.ब. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका) सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन