छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहको बजेट प्रविष्ट कार्यमा सहजीकरण गर्ने बारे । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८ असार २८ गते सोमबार १५:१७:१३ बजे

स्थानीय तहको बजेट प्रविष्ट कार्यमा सहजीकरण गर्ने बारे । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन