छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (सबै निकाय) ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८ आश्विन ७ गते बिहीबार १३:०३:३३ बजे

MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (सबै निकाय) ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति