हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

बैदेशिक अध्ययन (JDS) मा मनोनयन गरिएको ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८ आश्विन २० गते बुधबार २०:१६:३३ बजे

बैदेशिक अध्ययन (JDS) मा मनोनयन गरिएको ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बैदेशिक अध्ययन (JDS) मा मनोनयन गरिएको । २०७८ आश्विन २० गते बुधबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति