छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ सूचना/समाचार

नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर)को मिति २०७८।०८।०८ को निर्णयानुसार सरुवा /पदस्थापन/काज / कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण

मन्त्रालय २०७८ मंसिर ९ गते बिहीबार १५:३०:४७ बजे

नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर)को मिति २०७८।०८।०८ को निर्णयानुसार सरुवा /पदस्थापन/काज / कामकाजमा खटाईएका  राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार