छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीज्यूलाई अभिमूखीकरणमा आमन्त्त्रण सम्बन्धमा।(स्थानीयतहहरु सबै)

स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९ जेठ १२ गते बिहीबार १२:१९:४३ बजे

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीज्यूलाई अभिमूखीकरणमा आमन्त्त्रण सम्बन्धमा।(स्थानीयतहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन