हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

प्रतिभा वा आईडिया पठाउन परिपत्र गरिदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ जेठ ३१ गते मंगलबार १९:४७:०३ बजे

प्रतिभा वा आईडिया पठाउन परिपत्र गरिदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) । अनलाईन फाराम भर्नकोलागी https://forms.gle/9Bp82yz9JR7Z93BRA मा Click गर्नहुन अनुरोध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रतिभा वा आईडिया पठाउन परिपत्र गरिदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) २०७९ जेठ ३१ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार