हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सूचना ।

अन्य निकाय २०७९ श्रावण १० गते मंगलबार १४:१२:०५ बजे

सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सूचना । २०७९ श्रावण १० गते मंगलबार
२. सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सूचना । २०७९ श्रावण १० गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन