हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

अन्य निकाय २०७९ श्रावण १२ गते बिहीबार १४:१४:१६ बजे

सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । २०७९ श्रावण १२ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन