हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

सङ्घीय मामिला शाखा २०७९ श्रावण १७ गते मंगलबार १०:५६:०२ बजे

विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ श्रावण १७ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन