हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७९ श्रावण २० गते शुक्रबार ११:१२:२५ बजे

आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ श्रावण २० गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन