हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

हाते पुस्तिका सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ भाद्र ९ गते बिहीबार १२:३१:११ बजे

हाते पुस्तिका सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. हाते पुस्तिका सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ भाद्र ९ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन