छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

निजामती सेवा दिवस, 2079 मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ भाद्र १२ गते आइतबार २०:१३:४८ बजे

निजामती सेवा दिवस, 2079 मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन