हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

JDS Promotion Webinars सम्बन्धी सूचना ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ भाद्र १४ गते मंगलबार १५:०९:४३ बजे

JDS Promotion Webinars सम्बन्धी सूचना । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. JDS Promotion Webinars सम्बन्धी सूचना । २०७९ भाद्र १४ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन