हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र सम्बन्धमा । (संघीय मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९ भाद्र १५ गते बुधबार १४:२५:०९ बजे

परिपत्र सम्बन्धमा । (संघीय मन्त्रालय सचिवालय आयोग सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा । (संघीय मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग सबै) २०७९ भाद्र १५ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन