हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

LISA को गुणस्तर परीक्षण पश्चातको नतिजा सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ भाद्र २० गते सोमबार ११:४७:४४ बजे

LISA को गुणस्तर परीक्षण पश्चातको नतिजा सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. LISA को गुणस्तर परीक्षण पश्चातको नतिजा सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ भाद्र २० गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन