हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सामूहिक दूर्घटना बीमासम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ भाद्र २४ गते शुक्रबार १४:०३:१६ बजे

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सामूहिक दूर्घटना बीमासम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सामूहिक दूर्घटना बीमासम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती २०७९ भाद्र २४ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन