हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९ भाद्र २६ गते आइतबार १६:०५:१२ बजे

संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ भाद्र २६ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन