हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९ आश्विन २ गते आइतबार १४:२४:१९ बजे

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ आश्विन २ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन