हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ आश्विन ९ गते आइतबार १६:११:२६ बजे

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) २०७९ आश्विन ९ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन