हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ आश्विन २६ गते बुधबार १७:२२:४२ बजे

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ आश्विन २६ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन