हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

भूकम्पबाट भएको क्षति सम्बन्धमा ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९ कार्तिक २३ गते बुधबार १४:१७:२१ बजे

भूकम्पबाट भएको क्षति सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. भूकम्पबाट भएको क्षति सम्बन्धमा । २०७९ कार्तिक २३ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन