हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बार्षिक जर्नल को लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

अन्य निकाय २०७९ मंसिर १३ गते मंगलबार १४:४९:४८ बजे

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बार्षिक जर्नल को लागि लेख  /  रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बार्षिक जर्नल को लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । २०७९ मंसिर १३ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन