हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि पुन: निवेदन आव्हान ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ पौष २५ गते सोमबार १६:०४:२७ बजे

अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि पुन: निवेदन आव्हान । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि पुन: निवेदन आव्हान । २०७९ पौष २५ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन