हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

आयोजना / कार्यक्रम माग / प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना ।

अन्य निकाय २०७९ माघ ११ गते बुधबार १५:०९:५८ बजे

आयोजना कार्यक्रम माग प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आयोजना / कार्यक्रम माग / प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । २०७९ माघ ११ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन