साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्वत समायोजन भएका स्थानीय तहका कर्मचारी तह मिलान सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ चैत्र १ गते शुक्रबार १५:१४:०० बजे

स्वत समायोजन भएका स्थानीय तहका कर्मचारी तह मिलान सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन