साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमको लागि सहभागी छनौट सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ चैत्र १८ गते सोमबार ११:१९:०० बजे

प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमको लागि सहभागी छनौट सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन