साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-४-२५
 
२. अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७७-४-२३
 
३. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७७-४-२३
 
४. खेलग्रामको प्रगति विवरण पठाईदिने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७७-४-२३
 
५. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७७-४-२३
 
६. सहजीकरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७७-४-२३
 
७. सरुवा निवेदन सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-४-२३
 
८. आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-४-२३
 
९. विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-४-२३
 
१०. साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको अवकाश भुक्तानी बारे । (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-४-२२
 
११. कानून उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७७-४-२१
 
१२. प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-४-२१
 
१३. विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-४-२१
 
१४. बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (कार्यक्रम लागु भएका ३०८ स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-४-२१
 
१५. आ.व. २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण भरी अनलाईन सफ्टवेयरमा ईन्ट्री गर्ने बारे । (जिसस सबै, स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-४-२१
 
Showing 1 to 15 of 1058 records