साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-२-१८
 
२. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-२-१६
 
३. रोजगार संयोजक नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा । (श्री स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-२-१६
 
४. गणतन्त्र दिवस, २०७७ मनाउने सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-१४
 
५. खोप तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-१३
 
६. राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-९
 
७. बिवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) सूचना/समाचार वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-२-८
 
८. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-७
 
९. विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-२-५
 
१०. बजेट विनियोजन सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका संलग्न सूची बमोजिम) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-२-५
 
११. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई सम्बन्धित स्थानीय तहमा हाजिर हुन नपाएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न खटाईएको सुचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-१-३१
 
१२. सशर्त अनुदानको रकम कार्यान्वयन एवं खर्च गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-१-३१
 
१३. खर्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-१-२९
 
१४. समायोजन / संसोधन गरिएको । सूचना/समाचार संगठन विकास शाखा २०७७-१-२८
 
१५. भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ पठाइएको । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१-२६
 
Showing 1 to 15 of 949 records