हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१६०६. नमूना कानून सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु (गाउँपालिका/नगरपालिका) सबै । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०६-१४
 
१६०७. सूचना ! परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०६-११
 
१६०८. तुइन दुर्घटना प्रभावित व्यतिको उद्दार तथा सहायता कोष संचालन नि. २०२५ जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०६-११
 
१६०९. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-११
 
१६१०. काेषकाे रकम खर्च नगर्ने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय, सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-१०
 
१६११. विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तरास्ट्रिय दिवस (IDDR, 2018) मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह सबै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०६-१०
 
१६१२. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड - श्री (प्रदेश सरकार/ नगरपालिका/ गाउँपालिका) हरु सबै । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०६-१०
 
१६१३. भवन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०५
 
१६१४. निर्माण सामाग्री ढुवानी सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०५
 
१६१५. भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०६-०५
 
१६१६. सरसफाई व्यवस्थाको सम्बन्धमा । (श्री काठमाडौँ महानगरपालिका) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-०५
 
१६१७. लैङ्गिक सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिका कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०६-०४
 
१६१८. झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०२
 
१६१९. स्थानीय स्तरका सडक पुल कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०२
 
१६२०. झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०२
 
जम्मा १७२५ मध्ये १६०६ देखि १६२० सम्मका अभिलेखहरु